Prihvatanje uslova korišćenja

 

Ovi Uslovi upravljaju vašim pristupom i korišćenjem ovog sajta. Pristupom ili upotrebom ovog sajta slažete se da prihvatite Uslove korišćenja, kao i svake dodatne smernice, zabrane ili pravila koja mogu biti objavljena u vezi sa određenim delovima ili uslugama sajta. Sve dodatne smernice, zabrane, dodaci ili pravila su integrisana referencama ovim Uslovima korišćenja. 

 

All In One Business Center d.o.o zadržava pravo da napravi promene na sajtu kao i na samim Uslovima korišćenja u svakom trenutku bez prethodne najave. Trebalo bi redovno pratiti promene unutar Uslova svaki put kada pristupite sajtu. 


Prihvatanjem Uslova se slažete da možemo da vas, elektonskim putem, obavestimo o svim legalnim promenama i obaveštenjima, objavama na sajtu ili slanjem elektronske pošte kojom ste registrovani na našem sajtu. Ukoliko želite možete povući vašu saglasnot da primate elektronska obaveštenja od nas kontaktiranjem korisničke podrške. Ipak, ukoliko povučete saglasnost da dobijate obaveštenja, morate prestati i sa korišćenjem vašeg naloga. 

 

 


Generalni uslovi korišćenja

 

Uslovi bilo koje transakcije koja se javlja onlajn na www.aio.rs putem telefona je tema pravnih okvira Zakona Republike Srbije. All In One Business Center d.o.o ne snosi odgovornost za odlaganje i/ili štetu koja rezultira od nekog mašinskog kvara, uticaja koji nije zemaljski ili bilo koje druge akcije, državne ili druge, ukjučujući - ali ne i ograničavajući na, rat, pobune, napad i sankcije. Alati dostupni na www.aio.rs za kreiranje dokumenta jeste vlasništvo All In One Business Center d.o.o i pridruženih kompanija. Porudžbina kupca se smatra prihvaćenom prihvatanjem Uslova. Uslovi korišćenja će se u svim pogledima upravljati zakonima Republike Srbije.

   


Rezervacije

 

Sve porudžbine su podložne prihvatanju Uslova od strane All In One Business Center d.o.o. 
Zadržavamo pravo da odbijemo svaku porudžbinu u svakom trenutku bez povraćaja. Takođe, zadržavamo pravo da promenimo cenu u svakom trenutku nakon što primimo porudžbinu. 

 


Povraćaj 

 

Zbog prirode proizvoda, povraćaj nije moguć nakon što je isti poslat ili je u procesu slanja. Svaka tvrdnja za neispravne, oštećene ili sa nekim vidom nedostatka, proizvode mora biti prijavljena pisanim putem unutar dva (2) radna dana nakon što je roba primljena. Zamenićemo samo one porudžbine koje nisu pravilno obrađene. Zamena proizvoda će biti moguća samo nakon što kupac vrati robu. Roba za koju se sumnja da ju je kupac zloupotrebio ili nepravilno koristio, ili deo proizvoda/robe, neće biti zamenjena. 

 


kreditna kartica 

 

Ukoliko je kreditna kartica kupca odbijena, All In One Business Center d.o.o neće dozvoliti nastavak kupovine. Ukoliko je porudžbina poslata i nalazi se pred dostavom, račun kupca postaje neispravan i Kupac se slaže da plati mesečnu finansijsku naplatu u iznosu od 2% (godišnja rata u procentima je 24%) na nenaplaćeni iznos. Ukoliko nalog premaši datum za naplatu i ukoliko se ne naprave određeni dogovori, svaka buduća kupovina će zahtevati avansno plaćanje. U slučaju da All In One Business Center d.o.o mora da pokrene pravnu radnju za sprovođenje bilo kakvih uslova ovog ugovora, Kupac se slaže da snosi troškove pravne naknade. 

 

 


Garancija

 

All In One Business Center d.o.o ne daje garanciju, niti prihvata bilo kakvu odgovornost za same proizvode, zbog čega je moguće samo zameniti proizvod koji je kupac kupio.  
All In One Business Center d.o.o ne garantuje zamenu delova neispravnih proizvoda i ne vrši povraćaj novca za proizvod. 

 

 

Dostava 

 

All In One Business Center d.o.o organizuje dostavu u ime kupca. Kupac je u potpunosti odgovoran za dostavu i pokriće troškova. All In One Business Center d.o.o nije odgovoran za kašnjenje u samoj isporuci, gubitku paketa ili bilo kom oštećenju sve dok je proizvod u posedu dostavljača.

 

 

Ograničenje odgovornosti:

 

All In One Business Center d.o.o nije odgovoran u ugovoru ili u okviru krivičnog dela (uključujući i nemarnost) prema kupcu za svaki vid oštećenja, nastalih usled nečijeg delanja ili nesprovođenja odgovornosti. 
All In One Business Center d.o.o neće snositi odgovornost za finansijske gubitke, troškove, oštećenja i/ili druga ekonomska oštećenja. 
Kupac se slaže da neće smatrati All In One Business Center d.o.o odgovornim za bilo kakav gubitak, trošak ili oštećenje (uključujući i pravne troškove) na bilo koji način koji može biti upotrebljen protiv All In One Business Center d.o.o i pridruženih kompanija na osnovama koje krše autorska prava, zaštitne znake, servisne oznake ili bilo koje drugo pravo koje se odnosi na privatnost ili druga lična prava. 

 

 

Otkazivanje i refundacije:

 

All In One Business Center d.o.o i pridružene kompanije ne refundira novac za porudžbine koje su bile poslate ili otkazane nakon što je proces dostave već započet.